About Us
LEADERSHIP

Secretary of the CPC SCUT Committee

 
  • Du Xiaoming

President

 
  • Yang Zhongmin

Executive Vice-President

 
  • Zeng Zhixin

Vice Presidents

 
  • Li Huagang
    Zeng Lingtao
    Zhou Shiyao
    Lin Yin